Polaco | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
Er understøttelsen skattefri?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
Er plejebistanden skattepligtig?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Jakie świadczenia dostanę?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
Kan jeg appellere en beslutning?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien