Sueco | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
Er understøttelsen skattefri?
Är bidraget skattefritt?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
Er plejebistanden skattepligtig?
Ska bidraget beskattas?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Vilka förmåner får jag?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
Kan jeg appellere en beslutning?
Kan jag överklaga beslutet?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien