Chino | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
Onko avustus verovapaata?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
Onko tuki veronalaista?
该津贴是否要纳税?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
我能拿到什么福利?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
这个津贴是否影响其他福利?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
Voinko valittaa päätöksestä?
我能否申诉反对某个决定?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
如果情况有所改变我该如何做?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien