Danés | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
Onko avustus verovapaata?
Er understøttelsen skattefri?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
Onko tuki veronalaista?
Er plejebistanden skattepligtig?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
Voinko valittaa päätöksestä?
Kan jeg appellere en beslutning?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien