Holandés | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
Onko avustus verovapaata?
Is de uitkering belastingvrij?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
Onko tuki veronalaista?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
Voinko valittaa päätöksestä?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien