Sueco | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

Που μπορώ να βρω αν δικαιούμαι επίδομα αναπηρίας;
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
Είναι το επίδομα αφορολόγητο;
Är bidraget skattefritt?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν πόσα χρήματα θα λάβω;
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

Ποια είναι τα κριτήρια που καθορίζουν αν θα πάρω επίδομα φροντίδας;
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
Πρέπει να είμαι συγγενής του ατόμου που φροντίζω;
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
Πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχω φροντίδα στο άτομο για να μπορώ να ζητήσω αυτή την οικονομική βοήθεια;
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
Είναι φορολογητέο το επίδομα;
Ska bidraget beskattas?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
Τι τύπου βοήθεια θα λάβω;
Vilka förmåner får jag?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
Θα επηρεάσει το επίδομα άλλες βοήθειες που παίρνω;
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
Θα επηρεάσει το επίδομα μου τη βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζω;
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά μιας απόφασης;
Kan jag överklaga beslutet?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
Τι πρέπει να κάνω αν αλλάξουν οι περιστάσεις μου;
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien