Chino | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
Is de uitkering belastingvrij?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
Is de zorgtoeslag belastbaar?
该津贴是否要纳税?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
Welke voordelen zal ik ontvangen?
我能拿到什么福利?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
这个津贴是否影响其他福利?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
我能否申诉反对某个决定?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
如果情况有所改变我该如何做?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien