Finlandés | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
Is de uitkering belastingvrij?
Onko avustus verovapaata?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Onko tuki veronalaista?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Voinko valittaa päätöksestä?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien