Ruso | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
Is de uitkering belastingvrij?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Какие льготы я получу?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Я могу обжаловать это решение?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien