Sueco | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
Is de uitkering belastingvrij?
Är bidraget skattefritt?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Ska bidraget beskattas?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Vilka förmåner får jag?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Kan jag överklaga beslutet?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien