Sueco | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
Adómentesek a juttatások?
Är bidraget skattefritt?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
Adóköteles a támogatás?
Ska bidraget beskattas?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
Milyen juttatásokat kaphatok?
Vilka förmåner får jag?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Kan jag överklaga beslutet?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien