Danés | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
Is the allowance tax-free?
Er understøttelsen skattefri?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
What are the factors which determine how much I get?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
Do I have to be related to the person I am caring for?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
Is the allowance taxable?
Er plejebistanden skattepligtig?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
Which benefits will I receive?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
Will the allowance affect other benefits?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
Can I appeal against a decision?
Kan jeg appellere en beslutning?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
What shall I do if my circumstances change?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien