Holandés | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
Is the allowance tax-free?
Is de uitkering belastingvrij?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
What are the factors which determine how much I get?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
Do I have to be related to the person I am caring for?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
Is the allowance taxable?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
Which benefits will I receive?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
Will the allowance affect other benefits?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
Can I appeal against a decision?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
What shall I do if my circumstances change?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien