Polaco | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
Is the allowance tax-free?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
What are the factors which determine how much I get?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
Do I have to be related to the person I am caring for?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
Is the allowance taxable?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
Which benefits will I receive?
Jakie świadczenia dostanę?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
Will the allowance affect other benefits?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
Can I appeal against a decision?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
What shall I do if my circumstances change?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien