Polaco | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
L'indennità è esente da tasse?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
Il sussidio è tassabile?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
Quali benefici riceverò?
Jakie świadczenia dostanę?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
Posso fare ricorso contro una decisione?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien