Húngaro | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Adómentesek a juttatások?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Adóköteles a támogatás?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
Jakie świadczenia dostanę?
Milyen juttatásokat kaphatok?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien