Inglés | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Is the allowance tax-free?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
What are the factors which determine how much I get?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Do I have to be related to the person I am caring for?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Is the allowance taxable?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
Jakie świadczenia dostanę?
Which benefits will I receive?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Will the allowance affect other benefits?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Can I appeal against a decision?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
What shall I do if my circumstances change?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien