Holandés | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
Денежное пособие освобождено от налогов?
Is de uitkering belastingvrij?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
Какие льготы я получу?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
Я могу обжаловать это решение?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien