Árabe | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
Är bidraget skattefritt?
هل السعر خال من الضريبة؟
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
Ska bidraget beskattas?
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
Vilka förmåner får jag?
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Informarte de las ayudas que puedes percibir
Påverkar ersättningen andra förmåner?
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Preguntar si las prestaciones son compatibles
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
Kan jag överklaga beslutet?
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Preguntar si puedes recurrir una resolución
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien