Checo | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
Är bidraget skattefritt?
Musím platit daně z dávek?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
Ska bidraget beskattas?
Je podpora zdanitelná?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
Vilka förmåner får jag?
Jakou podporu dostanu?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
Kan jag överklaga beslutet?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien