Húngaro | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
Är bidraget skattefritt?
Adómentesek a juttatások?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
Ska bidraget beskattas?
Adóköteles a támogatás?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
Vilka förmåner får jag?
Milyen juttatásokat kaphatok?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
Påverkar ersättningen andra förmåner?
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
Kan jag överklaga beslutet?
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien