Polaco | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
Är bidraget skattefritt?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
Ska bidraget beskattas?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
Vilka förmåner får jag?
Jakie świadczenia dostanę?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
Kan jag överklaga beslutet?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien