Turco | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Maluliyet tazminatı alma hakkına sahip olup olmadığımı nereden öğrenebilirim?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
Är bidraget skattefritt?
Maddi yardım vergiden muaf mı?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Ne kadar kazanacağımı hangi etmenler belirliyor?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Bakıcı tazminatı alma hakkına sahip olmak için gerekenler nelerdir?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Bakıcılığını yaptığım kişiyle akraba olmam gerekiyor mu?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Ek yardımları alabilmek için bakıcılığını yaptığım kişiyle haftada kaç saat ilgilenmem gerekiyor?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
Ska bidraget beskattas?
Tazminat vergiye tabi mi?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
Vilka förmåner får jag?
Hangi yardımları alacağım?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Tazminat diğer yardımları etkileyecek mi?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Tazminatım bakıcılığını yaptığım kişinin yardımlarını etkiler mi?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
Kan jag överklaga beslutet?
Bir kararı temyize götürebilir miyim?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Şartlarım değişirse ne yapmam gerekir?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien