Sueco | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

ฉันสามารถสอบถามได้ที่ไหนว่าฉันมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ทุพพลภาพหรือไม่
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
ค่าเบี้ยเลี้ยงได้รับการยกเว้นภาษีไหม
Är bidraget skattefritt?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
อะไรคือปัจจัยที่ใช้ในการประเมินว่าฉันจะได้รับเงินเท่าไร
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

ข้อกำหนดอะไรที่ใช้ในการพิจารณาการให้สิทธิรับค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ดูแล
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
ฉันต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
ฉันต้องใช้เวลาเป็นผู้ดูแลกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อที่จะมีสิทธิในการยื่นเรื่องขอรับผลประโยชน์
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
ต้องชำระภาษีสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยงไหม
Ska bidraget beskattas?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
ฉันจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้าง
Vilka förmåner får jag?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
ค่าเบี้ยงเลี้ยงจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์อื่นไหม
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
ค่าเบี้ยงเลี้ยงของฉันจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
ฉันสามารถขออุทธรณ์ต่อคำตัดสินได้ไหม
Kan jag överklaga beslutet?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
ฉันควรจะทำอย่างไร หากสภาวะแวดล้อมของฉันเปลี่ยนไป
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien