Sueco | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

Maluliyet tazminatı alma hakkına sahip olup olmadığımı nereden öğrenebilirim?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
Maddi yardım vergiden muaf mı?
Är bidraget skattefritt?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
Ne kadar kazanacağımı hangi etmenler belirliyor?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

Bakıcı tazminatı alma hakkına sahip olmak için gerekenler nelerdir?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
Bakıcılığını yaptığım kişiyle akraba olmam gerekiyor mu?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
Ek yardımları alabilmek için bakıcılığını yaptığım kişiyle haftada kaç saat ilgilenmem gerekiyor?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
Tazminat vergiye tabi mi?
Ska bidraget beskattas?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
Hangi yardımları alacağım?
Vilka förmåner får jag?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
Tazminat diğer yardımları etkileyecek mi?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
Tazminatım bakıcılığını yaptığım kişinin yardımlarını etkiler mi?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
Bir kararı temyize götürebilir miyim?
Kan jag överklaga beslutet?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
Şartlarım değişirse ne yapmam gerekir?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien