Polaco | Frases - Inmigración | Trabajo

Trabajo - General

Kann ich in [Land] arbeiten?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Preguntar si puedes trabajar en el país de destino
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Preguntar si necesitas número de la seguridad social antes de empezar a trabajar
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Preguntar si necesitas permiso de trabajo
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Pedir información sobre el salario mínimo interprofesional
Ich bin _________________.
Jestem ___________________ .
Indicar tu situación laboral
im Beruf
zatrudniony/a
Tipo de situacion laboral
arbeitslos
bezrobotny/a
Tipo de situacion laboral
Unternehmer
przedsiębiorcą
Tipo de situacion laboral
freischaffend
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Tipo de situacion laboral
Praktikant
praktykantem/praktykantką
Tipo de situacion laboral
Ehrenamtlicher
wolontariuszem/wolontariuszką
Tipo de situacion laboral
Berater
doradcą
Tipo de situacion laboral
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Indicar que quieres darte de alta como autónomo

Trabajo - Contratos

Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Pedir información sobre el tipo de contrato
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Mam umowę ___________.
Indicar a qué tipo pertenece tu contrato
Vollzeit-
o pracę na pełny etat
Tipo de contrato
Teilzeit-
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Tipo de contrato
befristeten
(o pracę) na czas określony
Tipo de contrato
unbefristeten
(o pracę) na czas nieokreślony
Tipo de contrato
saisonal befristeten
o pracę sezonową
Tipo de contrato
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Informarte de cuándo se cobra
Ich würde gern____________ beantragen.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Solicitar permiso
Mutterschaftszeit
urlop macierzyński
Tipo de permiso
Vaterschaftsurlaub
urlop ojcowski
Tipo de permiso
Krankenzeit
chorobowe
Tipo de permiso
Urlaubstage
kilka dni urlopu
Tipo de permiso

Trabajo - Declaración de la renta

Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Pedir información sobre impuestos
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Indicar que quieres declarar tus ingresos
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Indicar que quieres contratar los servicios de un asesor fiscal para realizar la declaración de la renta
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Informarte sobre el plazo de presentación de la declaración de la renta
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Informarte de las posibles sanciones por presentar la declaración fuera de plazo
Wer informiert mich über____________?
Kto poinformuje mnie ______________?
Preguntar cómo serás informado del resultado de la declaración: a ingresar o a devolver.
die Höhe der Rückzahlung
ile wynosi mój zwrot podatku
Resultado de la declaración de la renta
eventuell fällige Nachzahlungen
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Resultado de la declaración de la renta