Vietnamita | Frases - Inmigración | Trabajo

Trabajo - General

هل أنا مؤهل للعمل في [بلد]؟
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Preguntar si puedes trabajar en el país de destino
هل أنا بحاجة لرقم ضمان اجتماعي قبل البدء بالعمل؟
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Preguntar si necesitas número de la seguridad social antes de empezar a trabajar
هل أنا بحاجة لإذن للعمل
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Preguntar si necesitas permiso de trabajo
ما هو الأجر الأدنى في تلك البلاد؟
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Pedir información sobre el salario mínimo interprofesional
أنا________________.
Tôi __________.
Indicar tu situación laboral
موظف
có việc làm
Tipo de situacion laboral
غير موظف
Không có việc làm
Tipo de situacion laboral
رائد أعمال
doanh nhân
Tipo de situacion laboral
أعمل بمفردي
tự làm chủ
Tipo de situacion laboral
متدرب
thực tập sinh
Tipo de situacion laboral
متطوع
tình nguyện viên
Tipo de situacion laboral
مستشار
tư vấn viên
Tipo de situacion laboral
أود التسجيل كاختصاصي مستقل.
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Indicar que quieres darte de alta como autónomo

Trabajo - Contratos

ما هو نوع عقد العمل لديكم؟
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Pedir información sobre el tipo de contrato
إنني أعمل بموجب عقد____________________.
Tôi có hợp đồng _________.
Indicar a qué tipo pertenece tu contrato
دوام كامل
toàn thời gian
Tipo de contrato
دوام جزئي
bán thời gian
Tipo de contrato
لمدة محدودة
hạn định
Tipo de contrato
دائم
lâu dài
Tipo de contrato
موسمي
thời vụ
Tipo de contrato
متى سأحصل على شيك الراتب؟
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Informarte de cuándo se cobra
أرغب في طلب _______________.
Tôi muốn hỏi về___________.
Solicitar permiso
إجازة امومة
nghỉ sinh đẻ
Tipo de permiso
إجازة أبوة
nghỉ làm cha
Tipo de permiso
إجازة مرضية
nghỉ ốm
Tipo de permiso
أيام عطلة
ngày nghỉ
Tipo de permiso

Trabajo - Declaración de la renta

أود الحصول على معلومات بخصوص الضرائب.
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Pedir información sobre impuestos
أود الإعلام عن مكتسباتي
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Indicar que quieres declarar tus ingresos
أو استئجار محاسب لمساعدتي في عائدات الضرائب
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Indicar que quieres contratar los servicios de un asesor fiscal para realizar la declaración de la renta
متى الموعد النهائي لإرسال عائدات الضرائب؟
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Informarte sobre el plazo de presentación de la declaración de la renta
هل هناك عقوبات إن لم أرسال عائدات الضرائب في الوقت المحدد؟
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Informarte de las posibles sanciones por presentar la declaración fuera de plazo
من سيعلمني______________________؟
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Preguntar cómo serás informado del resultado de la declaración: a ingresar o a devolver.
كم مبلغ الإعادة
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Resultado de la declaración de la renta
إن كان علي دفع المزيد من الضرائب
tôi có nợ tiền thuế hay không
Resultado de la declaración de la renta