Chino | Frases - Inmigración | Trabajo

Trabajo - General

Mohu legálně pracovat v [country]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Preguntar si puedes trabajar en el país de destino
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Preguntar si necesitas número de la seguridad social antes de empezar a trabajar
Potřebuji pracovní povolení?
请问我需要工作许可证吗?
Preguntar si necesitas permiso de trabajo
Jaká je národní minimální mzda?
全国最低工资是多少?
Pedir información sobre el salario mínimo interprofesional
Já jsem ___________________ .
我是___________________ 。
Indicar tu situación laboral
zaměstnaný
雇佣
Tipo de situacion laboral
nezaměstnaný
待业
Tipo de situacion laboral
podnikatel
企业家
Tipo de situacion laboral
osoba samostatně výdělečně činná
自雇者
Tipo de situacion laboral
stážista
实习生
Tipo de situacion laboral
dobrovolník
志愿者
Tipo de situacion laboral
poradce
顾问
Tipo de situacion laboral
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
我想要以自由职业者身份登记。
Indicar que quieres darte de alta como autónomo

Trabajo - Contratos

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
你提供哪种类型的工作合同?
Pedir información sobre el tipo de contrato
Mám ______________ smlouvu.
我有一个______________合同。
Indicar a qué tipo pertenece tu contrato
na plný úvazek
全职
Tipo de contrato
na poloviční úvazek
兼职
Tipo de contrato
na dobu určitou
定期合同
Tipo de contrato
trvalá pozice
永久合同
Tipo de contrato
sezonní práce
季节性合同
Tipo de contrato
Kde budu dostávat výplatu?
我什么时候能拿到我的工资?
Informarte de cuándo se cobra
Rád/a bych žádal/a o _________.
我想要_________。
Solicitar permiso
mateřská dovolená
产假
Tipo de permiso
otcovská dovolená
陪产假
Tipo de permiso
nemocenská
病假
Tipo de permiso
volný den
请假
Tipo de permiso

Trabajo - Declaración de la renta

Rád/a bych vědel/a více o daních.
我想要了解纳税的相关信息。
Pedir información sobre impuestos
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
我想要申报我的收入。
Indicar que quieres declarar tus ingresos
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Indicar que quieres contratar los servicios de un asesor fiscal para realizar la declaración de la renta
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Informarte sobre el plazo de presentación de la declaración de la renta
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Informarte de las posibles sanciones por presentar la declaración fuera de plazo
Kdo mi dá vědět ______________?
谁会告诉我______________?
Preguntar cómo serás informado del resultado de la declaración: a ingresar o a devolver.
výše kolik dostanu zpátky
我的税收返还是多少
Resultado de la declaración de la renta
jestliže musím zaplatit více daní
我是否要交更多税
Resultado de la declaración de la renta