Danés | Frases - Inmigración | Trabajo

Trabajo - General

Mohu legálně pracovat v [country]?
Må jeg arbejde i [land]?
Preguntar si puedes trabajar en el país de destino
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Preguntar si necesitas número de la seguridad social antes de empezar a trabajar
Potřebuji pracovní povolení?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Preguntar si necesitas permiso de trabajo
Jaká je národní minimální mzda?
Hvad er landets mindsteløn?
Pedir información sobre el salario mínimo interprofesional
Já jsem ___________________ .
Jeg er ___________________ .
Indicar tu situación laboral
zaměstnaný
ansat
Tipo de situacion laboral
nezaměstnaný
arbejdsløs
Tipo de situacion laboral
podnikatel
iværksætter
Tipo de situacion laboral
osoba samostatně výdělečně činná
selvstændig
Tipo de situacion laboral
stážista
praktikant
Tipo de situacion laboral
dobrovolník
frivillig
Tipo de situacion laboral
poradce
konsulent
Tipo de situacion laboral
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Indicar que quieres darte de alta como autónomo

Trabajo - Contratos

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Pedir información sobre el tipo de contrato
Mám ______________ smlouvu.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Indicar a qué tipo pertenece tu contrato
na plný úvazek
fuldtids-
Tipo de contrato
na poloviční úvazek
deltids-
Tipo de contrato
na dobu určitou
tidsbegrænset
Tipo de contrato
trvalá pozice
tidsubegrænset
Tipo de contrato
sezonní práce
sæsonbegrænset
Tipo de contrato
Kde budu dostávat výplatu?
Hvornår får jeg løn?
Informarte de cuándo se cobra
Rád/a bych žádal/a o _________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Solicitar permiso
mateřská dovolená
barsel
Tipo de permiso
otcovská dovolená
fædreorlov
Tipo de permiso
nemocenská
sygeorlov
Tipo de permiso
volný den
feriedage
Tipo de permiso

Trabajo - Declaración de la renta

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Pedir información sobre impuestos
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Indicar que quieres declarar tus ingresos
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Indicar que quieres contratar los servicios de un asesor fiscal para realizar la declaración de la renta
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Informarte sobre el plazo de presentación de la declaración de la renta
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Informarte de las posibles sanciones por presentar la declaración fuera de plazo
Kdo mi dá vědět ______________?
Hvem vil informere mig om ______________?
Preguntar cómo serás informado del resultado de la declaración: a ingresar o a devolver.
výše kolik dostanu zpátky
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Resultado de la declaración de la renta
jestliže musím zaplatit více daní
at jeg skylder mere i skat
Resultado de la declaración de la renta