Tailandés | Frases - Inmigración | Trabajo

Trabajo - General

Mohu legálně pracovat v [country]?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Preguntar si puedes trabajar en el país de destino
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Preguntar si necesitas número de la seguridad social antes de empezar a trabajar
Potřebuji pracovní povolení?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Preguntar si necesitas permiso de trabajo
Jaká je národní minimální mzda?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Pedir información sobre el salario mínimo interprofesional
Já jsem ___________________ .
ฉันเป็น ___________________
Indicar tu situación laboral
zaměstnaný
ผู้มีงานทำ
Tipo de situacion laboral
nezaměstnaný
ผู้ว่างงาน
Tipo de situacion laboral
podnikatel
ผู้ประกอบการ
Tipo de situacion laboral
osoba samostatně výdělečně činná
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Tipo de situacion laboral
stážista
เด็กฝึกงาน
Tipo de situacion laboral
dobrovolník
อาสาสมัคร
Tipo de situacion laboral
poradce
ที่ปรึกษา
Tipo de situacion laboral
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Indicar que quieres darte de alta como autónomo

Trabajo - Contratos

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Pedir información sobre el tipo de contrato
Mám ______________ smlouvu.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Indicar a qué tipo pertenece tu contrato
na plný úvazek
เต็มเวลา
Tipo de contrato
na poloviční úvazek
นอกเวลา
Tipo de contrato
na dobu určitou
มีกำหนดเวลา
Tipo de contrato
trvalá pozice
พนักงานประจำ
Tipo de contrato
sezonní práce
ตามช่วงเวลา
Tipo de contrato
Kde budu dostávat výplatu?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Informarte de cuándo se cobra
Rád/a bych žádal/a o _________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Solicitar permiso
mateřská dovolená
การลาคลอด
Tipo de permiso
otcovská dovolená
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Tipo de permiso
nemocenská
การลาป่วย
Tipo de permiso
volný den
การหยุดงานเอง
Tipo de permiso

Trabajo - Declaración de la renta

Rád/a bych vědel/a více o daních.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Pedir información sobre impuestos
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Indicar que quieres declarar tus ingresos
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Indicar que quieres contratar los servicios de un asesor fiscal para realizar la declaración de la renta
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Informarte sobre el plazo de presentación de la declaración de la renta
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Informarte de las posibles sanciones por presentar la declaración fuera de plazo
Kdo mi dá vědět ______________?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Preguntar cómo serás informado del resultado de la declaración: a ingresar o a devolver.
výše kolik dostanu zpátky
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Resultado de la declaración de la renta
jestliže musím zaplatit více daní
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Resultado de la declaración de la renta