Vietnamita | Frases - Inmigración | Trabajo

Trabajo - General

Mohu legálně pracovat v [country]?
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Preguntar si puedes trabajar en el país de destino
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Preguntar si necesitas número de la seguridad social antes de empezar a trabajar
Potřebuji pracovní povolení?
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Preguntar si necesitas permiso de trabajo
Jaká je národní minimální mzda?
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Pedir información sobre el salario mínimo interprofesional
Já jsem ___________________ .
Tôi __________.
Indicar tu situación laboral
zaměstnaný
có việc làm
Tipo de situacion laboral
nezaměstnaný
Không có việc làm
Tipo de situacion laboral
podnikatel
doanh nhân
Tipo de situacion laboral
osoba samostatně výdělečně činná
tự làm chủ
Tipo de situacion laboral
stážista
thực tập sinh
Tipo de situacion laboral
dobrovolník
tình nguyện viên
Tipo de situacion laboral
poradce
tư vấn viên
Tipo de situacion laboral
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Indicar que quieres darte de alta como autónomo

Trabajo - Contratos

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Pedir información sobre el tipo de contrato
Mám ______________ smlouvu.
Tôi có hợp đồng _________.
Indicar a qué tipo pertenece tu contrato
na plný úvazek
toàn thời gian
Tipo de contrato
na poloviční úvazek
bán thời gian
Tipo de contrato
na dobu určitou
hạn định
Tipo de contrato
trvalá pozice
lâu dài
Tipo de contrato
sezonní práce
thời vụ
Tipo de contrato
Kde budu dostávat výplatu?
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Informarte de cuándo se cobra
Rád/a bych žádal/a o _________.
Tôi muốn hỏi về___________.
Solicitar permiso
mateřská dovolená
nghỉ sinh đẻ
Tipo de permiso
otcovská dovolená
nghỉ làm cha
Tipo de permiso
nemocenská
nghỉ ốm
Tipo de permiso
volný den
ngày nghỉ
Tipo de permiso

Trabajo - Declaración de la renta

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Pedir información sobre impuestos
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Indicar que quieres declarar tus ingresos
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Indicar que quieres contratar los servicios de un asesor fiscal para realizar la declaración de la renta
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Informarte sobre el plazo de presentación de la declaración de la renta
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Informarte de las posibles sanciones por presentar la declaración fuera de plazo
Kdo mi dá vědět ______________?
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Preguntar cómo serás informado del resultado de la declaración: a ingresar o a devolver.
výše kolik dostanu zpátky
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Resultado de la declaración de la renta
jestliže musím zaplatit více daní
tôi có nợ tiền thuế hay không
Resultado de la declaración de la renta