Checo | Frases - Inmigración | Trabajo

Trabajo - General

请问我可以在【国家】工作吗?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Preguntar si puedes trabajar en el país de destino
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Preguntar si necesitas número de la seguridad social antes de empezar a trabajar
请问我需要工作许可证吗?
Potřebuji pracovní povolení?
Preguntar si necesitas permiso de trabajo
全国最低工资是多少?
Jaká je národní minimální mzda?
Pedir información sobre el salario mínimo interprofesional
我是___________________ 。
Já jsem ___________________ .
Indicar tu situación laboral
雇佣
zaměstnaný
Tipo de situacion laboral
待业
nezaměstnaný
Tipo de situacion laboral
企业家
podnikatel
Tipo de situacion laboral
自雇者
osoba samostatně výdělečně činná
Tipo de situacion laboral
实习生
stážista
Tipo de situacion laboral
志愿者
dobrovolník
Tipo de situacion laboral
顾问
poradce
Tipo de situacion laboral
我想要以自由职业者身份登记。
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Indicar que quieres darte de alta como autónomo

Trabajo - Contratos

你提供哪种类型的工作合同?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Pedir información sobre el tipo de contrato
我有一个______________合同。
Mám ______________ smlouvu.
Indicar a qué tipo pertenece tu contrato
全职
na plný úvazek
Tipo de contrato
兼职
na poloviční úvazek
Tipo de contrato
定期合同
na dobu určitou
Tipo de contrato
永久合同
trvalá pozice
Tipo de contrato
季节性合同
sezonní práce
Tipo de contrato
我什么时候能拿到我的工资?
Kde budu dostávat výplatu?
Informarte de cuándo se cobra
我想要_________。
Rád/a bych žádal/a o _________.
Solicitar permiso
产假
mateřská dovolená
Tipo de permiso
陪产假
otcovská dovolená
Tipo de permiso
病假
nemocenská
Tipo de permiso
请假
volný den
Tipo de permiso

Trabajo - Declaración de la renta

我想要了解纳税的相关信息。
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Pedir información sobre impuestos
我想要申报我的收入。
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Indicar que quieres declarar tus ingresos
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Indicar que quieres contratar los servicios de un asesor fiscal para realizar la declaración de la renta
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Informarte sobre el plazo de presentación de la declaración de la renta
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Informarte de las posibles sanciones por presentar la declaración fuera de plazo
谁会告诉我______________?
Kdo mi dá vědět ______________?
Preguntar cómo serás informado del resultado de la declaración: a ingresar o a devolver.
我的税收返还是多少
výše kolik dostanu zpátky
Resultado de la declaración de la renta
我是否要交更多税
jestliže musím zaplatit více daní
Resultado de la declaración de la renta