Danés | Frases - Inmigración | Trabajo

Trabajo - General

请问我可以在【国家】工作吗?
Må jeg arbejde i [land]?
Preguntar si puedes trabajar en el país de destino
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Preguntar si necesitas número de la seguridad social antes de empezar a trabajar
请问我需要工作许可证吗?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Preguntar si necesitas permiso de trabajo
全国最低工资是多少?
Hvad er landets mindsteløn?
Pedir información sobre el salario mínimo interprofesional
我是___________________ 。
Jeg er ___________________ .
Indicar tu situación laboral
雇佣
ansat
Tipo de situacion laboral
待业
arbejdsløs
Tipo de situacion laboral
企业家
iværksætter
Tipo de situacion laboral
自雇者
selvstændig
Tipo de situacion laboral
实习生
praktikant
Tipo de situacion laboral
志愿者
frivillig
Tipo de situacion laboral
顾问
konsulent
Tipo de situacion laboral
我想要以自由职业者身份登记。
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Indicar que quieres darte de alta como autónomo

Trabajo - Contratos

你提供哪种类型的工作合同?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Pedir información sobre el tipo de contrato
我有一个______________合同。
Jeg har en ______________ kontrakt.
Indicar a qué tipo pertenece tu contrato
全职
fuldtids-
Tipo de contrato
兼职
deltids-
Tipo de contrato
定期合同
tidsbegrænset
Tipo de contrato
永久合同
tidsubegrænset
Tipo de contrato
季节性合同
sæsonbegrænset
Tipo de contrato
我什么时候能拿到我的工资?
Hvornår får jeg løn?
Informarte de cuándo se cobra
我想要_________。
Jeg vil gerne bede om _________.
Solicitar permiso
产假
barsel
Tipo de permiso
陪产假
fædreorlov
Tipo de permiso
病假
sygeorlov
Tipo de permiso
请假
feriedage
Tipo de permiso

Trabajo - Declaración de la renta

我想要了解纳税的相关信息。
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Pedir información sobre impuestos
我想要申报我的收入。
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Indicar que quieres declarar tus ingresos
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Indicar que quieres contratar los servicios de un asesor fiscal para realizar la declaración de la renta
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Informarte sobre el plazo de presentación de la declaración de la renta
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Informarte de las posibles sanciones por presentar la declaración fuera de plazo
谁会告诉我______________?
Hvem vil informere mig om ______________?
Preguntar cómo serás informado del resultado de la declaración: a ingresar o a devolver.
我的税收返还是多少
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Resultado de la declaración de la renta
我是否要交更多税
at jeg skylder mere i skat
Resultado de la declaración de la renta