Finlandés | Frases - Inmigración | Trabajo

Trabajo - General

请问我可以在【国家】工作吗?
Onko minulla lupa työskennellä [maassa]?
Preguntar si puedes trabajar en el país de destino
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitan työskentelyn?
Preguntar si necesitas número de la seguridad social antes de empezar a trabajar
请问我需要工作许可证吗?
Tarvitsenko työluvan?
Preguntar si necesitas permiso de trabajo
全国最低工资是多少?
Mikä on maan minimipalkka?
Pedir información sobre el salario mínimo interprofesional
我是___________________ 。
Minä olen ____________.
Indicar tu situación laboral
雇佣
työllistynyt
Tipo de situacion laboral
待业
työtön
Tipo de situacion laboral
企业家
yrittäjä
Tipo de situacion laboral
自雇者
itsenäinen ammatinharjoittaja
Tipo de situacion laboral
实习生
työharjoittelija
Tipo de situacion laboral
志愿者
vapaaehtoistyöntekijä
Tipo de situacion laboral
顾问
konsultti
Tipo de situacion laboral
我想要以自由职业者身份登记。
Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi.
Indicar que quieres darte de alta como autónomo

Trabajo - Contratos

你提供哪种类型的工作合同?
Minkälainen työsopimus on kyseessä?
Pedir información sobre el tipo de contrato
我有一个______________合同。
Minulla on ________ sopimus.
Indicar a qué tipo pertenece tu contrato
全职
kokopäiväinen
Tipo de contrato
兼职
osa-aikaiseen ohjelmaan
Tipo de contrato
定期合同
määräaikainen
Tipo de contrato
永久合同
vakituinen
Tipo de contrato
季节性合同
kausiluonteinen
Tipo de contrato
我什么时候能拿到我的工资?
Koska minä saan palkkani?
Informarte de cuándo se cobra
我想要_________。
Haluaisin saada _______.
Solicitar permiso
产假
äitiyslomaa
Tipo de permiso
陪产假
isyyslomaa
Tipo de permiso
病假
sairaslomaa
Tipo de permiso
请假
lomaa
Tipo de permiso

Trabajo - Declaración de la renta

我想要了解纳税的相关信息。
Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta.
Pedir información sobre impuestos
我想要申报我的收入。
Haluaisin ilmoittaa tuloni.
Indicar que quieres declarar tus ingresos
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan minua veroilmoituksen kanssa.
Indicar que quieres contratar los servicios de un asesor fiscal para realizar la declaración de la renta
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty?
Informarte sobre el plazo de presentación de la declaración de la renta
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen palauttaa myöhässä?
Informarte de las posibles sanciones por presentar la declaración fuera de plazo
谁会告诉我______________?
Miten minulle ilmoitetaan, _________?
Preguntar cómo serás informado del resultado de la declaración: a ingresar o a devolver.
我的税收返还是多少
kuinka suuri takaisinmaksettava summa on
Resultado de la declaración de la renta
我是否要交更多税
jos minun pitää maksaa lisää veroja
Resultado de la declaración de la renta