Polaco | Frases - Inmigración | Trabajo

Trabajo - General

请问我可以在【国家】工作吗?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Preguntar si puedes trabajar en el país de destino
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Preguntar si necesitas número de la seguridad social antes de empezar a trabajar
请问我需要工作许可证吗?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Preguntar si necesitas permiso de trabajo
全国最低工资是多少?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Pedir información sobre el salario mínimo interprofesional
我是___________________ 。
Jestem ___________________ .
Indicar tu situación laboral
雇佣
zatrudniony/a
Tipo de situacion laboral
待业
bezrobotny/a
Tipo de situacion laboral
企业家
przedsiębiorcą
Tipo de situacion laboral
自雇者
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Tipo de situacion laboral
实习生
praktykantem/praktykantką
Tipo de situacion laboral
志愿者
wolontariuszem/wolontariuszką
Tipo de situacion laboral
顾问
doradcą
Tipo de situacion laboral
我想要以自由职业者身份登记。
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Indicar que quieres darte de alta como autónomo

Trabajo - Contratos

你提供哪种类型的工作合同?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Pedir información sobre el tipo de contrato
我有一个______________合同。
Mam umowę ___________.
Indicar a qué tipo pertenece tu contrato
全职
o pracę na pełny etat
Tipo de contrato
兼职
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Tipo de contrato
定期合同
(o pracę) na czas określony
Tipo de contrato
永久合同
(o pracę) na czas nieokreślony
Tipo de contrato
季节性合同
o pracę sezonową
Tipo de contrato
我什么时候能拿到我的工资?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Informarte de cuándo se cobra
我想要_________。
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Solicitar permiso
产假
urlop macierzyński
Tipo de permiso
陪产假
urlop ojcowski
Tipo de permiso
病假
chorobowe
Tipo de permiso
请假
kilka dni urlopu
Tipo de permiso

Trabajo - Declaración de la renta

我想要了解纳税的相关信息。
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Pedir información sobre impuestos
我想要申报我的收入。
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Indicar que quieres declarar tus ingresos
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Indicar que quieres contratar los servicios de un asesor fiscal para realizar la declaración de la renta
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Informarte sobre el plazo de presentación de la declaración de la renta
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Informarte de las posibles sanciones por presentar la declaración fuera de plazo
谁会告诉我______________?
Kto poinformuje mnie ______________?
Preguntar cómo serás informado del resultado de la declaración: a ingresar o a devolver.
我的税收返还是多少
ile wynosi mój zwrot podatku
Resultado de la declaración de la renta
我是否要交更多税
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Resultado de la declaración de la renta