Chino | Frases - Inmigración | Trabajo

Trabajo - General

Må jeg arbejde i [land]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Preguntar si puedes trabajar en el país de destino
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Preguntar si necesitas número de la seguridad social antes de empezar a trabajar
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
请问我需要工作许可证吗?
Preguntar si necesitas permiso de trabajo
Hvad er landets mindsteløn?
全国最低工资是多少?
Pedir información sobre el salario mínimo interprofesional
Jeg er ___________________ .
我是___________________ 。
Indicar tu situación laboral
ansat
雇佣
Tipo de situacion laboral
arbejdsløs
待业
Tipo de situacion laboral
iværksætter
企业家
Tipo de situacion laboral
selvstændig
自雇者
Tipo de situacion laboral
praktikant
实习生
Tipo de situacion laboral
frivillig
志愿者
Tipo de situacion laboral
konsulent
顾问
Tipo de situacion laboral
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
我想要以自由职业者身份登记。
Indicar que quieres darte de alta como autónomo

Trabajo - Contratos

Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
你提供哪种类型的工作合同?
Pedir información sobre el tipo de contrato
Jeg har en ______________ kontrakt.
我有一个______________合同。
Indicar a qué tipo pertenece tu contrato
fuldtids-
全职
Tipo de contrato
deltids-
兼职
Tipo de contrato
tidsbegrænset
定期合同
Tipo de contrato
tidsubegrænset
永久合同
Tipo de contrato
sæsonbegrænset
季节性合同
Tipo de contrato
Hvornår får jeg løn?
我什么时候能拿到我的工资?
Informarte de cuándo se cobra
Jeg vil gerne bede om _________.
我想要_________。
Solicitar permiso
barsel
产假
Tipo de permiso
fædreorlov
陪产假
Tipo de permiso
sygeorlov
病假
Tipo de permiso
feriedage
请假
Tipo de permiso

Trabajo - Declaración de la renta

Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
我想要了解纳税的相关信息。
Pedir información sobre impuestos
Jeg vil gerne melde min indtjening.
我想要申报我的收入。
Indicar que quieres declarar tus ingresos
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Indicar que quieres contratar los servicios de un asesor fiscal para realizar la declaración de la renta
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Informarte sobre el plazo de presentación de la declaración de la renta
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Informarte de las posibles sanciones por presentar la declaración fuera de plazo
Hvem vil informere mig om ______________?
谁会告诉我______________?
Preguntar cómo serás informado del resultado de la declaración: a ingresar o a devolver.
hvor meget tilbagebetaling jeg får
我的税收返还是多少
Resultado de la declaración de la renta
at jeg skylder mere i skat
我是否要交更多税
Resultado de la declaración de la renta