Sueco | Frases - Inmigración | Trabajo

Trabajo - General

Onko minulla lupa työskennellä [maassa]?
Får jag lov att arbeta i [land]?
Preguntar si puedes trabajar en el país de destino
Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitan työskentelyn?
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Preguntar si necesitas número de la seguridad social antes de empezar a trabajar
Tarvitsenko työluvan?
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Preguntar si necesitas permiso de trabajo
Mikä on maan minimipalkka?
Vad är minimilönen?
Pedir información sobre el salario mínimo interprofesional
Minä olen ____________.
Jag är ______________.
Indicar tu situación laboral
työllistynyt
anställd
Tipo de situacion laboral
työtön
arbetslös
Tipo de situacion laboral
yrittäjä
entreprenör
Tipo de situacion laboral
itsenäinen ammatinharjoittaja
egenföretagare
Tipo de situacion laboral
työharjoittelija
praktikant
Tipo de situacion laboral
vapaaehtoistyöntekijä
voluntärarbetare
Tipo de situacion laboral
konsultti
konsultant
Tipo de situacion laboral
Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi.
Jag vill registrera mig som frilansare.
Indicar que quieres darte de alta como autónomo

Trabajo - Contratos

Minkälainen työsopimus on kyseessä?
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Pedir información sobre el tipo de contrato
Minulla on ________ sopimus.
Jag har ett _________ kontrakt.
Indicar a qué tipo pertenece tu contrato
kokopäiväinen
fulltid
Tipo de contrato
osa-aikaiseen ohjelmaan
deltid
Tipo de contrato
määräaikainen
visstids
Tipo de contrato
vakituinen
permanent anställd
Tipo de contrato
kausiluonteinen
säsongsanställd
Tipo de contrato
Koska minä saan palkkani?
När får jag lön?
Informarte de cuándo se cobra
Haluaisin saada _______.
Jag skulle vilja ha ____.
Solicitar permiso
äitiyslomaa
mammaledigt
Tipo de permiso
isyyslomaa
pappaledigt
Tipo de permiso
sairaslomaa
sjuklön
Tipo de permiso
lomaa
semester
Tipo de permiso

Trabajo - Declaración de la renta

Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta.
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Pedir información sobre impuestos
Haluaisin ilmoittaa tuloni.
Jag vill rapportera min inkomst.
Indicar que quieres declarar tus ingresos
Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan minua veroilmoituksen kanssa.
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Indicar que quieres contratar los servicios de un asesor fiscal para realizar la declaración de la renta
Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty?
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Informarte sobre el plazo de presentación de la declaración de la renta
Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen palauttaa myöhässä?
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Informarte de las posibles sanciones por presentar la declaración fuera de plazo
Miten minulle ilmoitetaan, _________?
Vem informerar mig om _______?
Preguntar cómo serás informado del resultado de la declaración: a ingresar o a devolver.
kuinka suuri takaisinmaksettava summa on
hur mycket min skatteåterbäring är
Resultado de la declaración de la renta
jos minun pitää maksaa lisää veroja
huruvida jag ska betala mer skatt
Resultado de la declaración de la renta