Danés | Frases - Inmigración | Trabajo

Trabajo - General

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Må jeg arbejde i [land]?
Preguntar si puedes trabajar en el país de destino
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Preguntar si necesitas número de la seguridad social antes de empezar a trabajar
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Preguntar si necesitas permiso de trabajo
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Hvad er landets mindsteløn?
Pedir información sobre el salario mínimo interprofesional
Είμαι _________________.
Jeg er ___________________ .
Indicar tu situación laboral
μισθωτός
ansat
Tipo de situacion laboral
άνεργος
arbejdsløs
Tipo de situacion laboral
επιχειρηματίας
iværksætter
Tipo de situacion laboral
αυτοαπασχολούμενος
selvstændig
Tipo de situacion laboral
ασκούμενος σε πρακτική
praktikant
Tipo de situacion laboral
εθελοντής
frivillig
Tipo de situacion laboral
σύμβουλος
konsulent
Tipo de situacion laboral
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Indicar que quieres darte de alta como autónomo

Trabajo - Contratos

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Pedir información sobre el tipo de contrato
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Indicar a qué tipo pertenece tu contrato
πλήρους απασχόλησης
fuldtids-
Tipo de contrato
μερικής απασχόλησης
deltids-
Tipo de contrato
ορισμένης διάρκειας
tidsbegrænset
Tipo de contrato
μόνιμο
tidsubegrænset
Tipo de contrato
εποχιακός
sæsonbegrænset
Tipo de contrato
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Hvornår får jeg løn?
Informarte de cuándo se cobra
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Solicitar permiso
άδεια μητρότητας
barsel
Tipo de permiso
άδεια πατρότητας
fædreorlov
Tipo de permiso
επίδομα ασθενείας
sygeorlov
Tipo de permiso
μέρες άδεια
feriedage
Tipo de permiso

Trabajo - Declaración de la renta

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Pedir información sobre impuestos
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Indicar que quieres declarar tus ingresos
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Indicar que quieres contratar los servicios de un asesor fiscal para realizar la declaración de la renta
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Informarte sobre el plazo de presentación de la declaración de la renta
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Informarte de las posibles sanciones por presentar la declaración fuera de plazo
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Hvem vil informere mig om ______________?
Preguntar cómo serás informado del resultado de la declaración: a ingresar o a devolver.
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Resultado de la declaración de la renta
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
at jeg skylder mere i skat
Resultado de la declaración de la renta