Chino | Frases - Inmigración | Trabajo

Trabajo - General

Kan ik in [land] werken?
请问我可以在【国家】工作吗?
Preguntar si puedes trabajar en el país de destino
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Preguntar si necesitas número de la seguridad social antes de empezar a trabajar
Heb ik een werkvergunning nodig?
请问我需要工作许可证吗?
Preguntar si necesitas permiso de trabajo
Wat is het nationale minimumloon?
全国最低工资是多少?
Pedir información sobre el salario mínimo interprofesional
Ik ben ___________________ .
我是___________________ 。
Indicar tu situación laboral
werkende
雇佣
Tipo de situacion laboral
werkloos
待业
Tipo de situacion laboral
een ondernemer
企业家
Tipo de situacion laboral
een zelfstandige
自雇者
Tipo de situacion laboral
een stagair
实习生
Tipo de situacion laboral
een vrijwilliger
志愿者
Tipo de situacion laboral
een consultant
顾问
Tipo de situacion laboral
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
我想要以自由职业者身份登记。
Indicar que quieres darte de alta como autónomo

Trabajo - Contratos

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
你提供哪种类型的工作合同?
Pedir información sobre el tipo de contrato
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
我有一个______________合同。
Indicar a qué tipo pertenece tu contrato
voltijdse
全职
Tipo de contrato
deeltijdse
兼职
Tipo de contrato
tijdelijke
定期合同
Tipo de contrato
permanente
永久合同
Tipo de contrato
seizoensgebonden
季节性合同
Tipo de contrato
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
我什么时候能拿到我的工资?
Informarte de cuándo se cobra
Ik zou graag _________ aanvragen.
我想要_________。
Solicitar permiso
moederschapsverlof
产假
Tipo de permiso
vaderschapsverlof
陪产假
Tipo de permiso
ziekteverlof
病假
Tipo de permiso
vrije dagen
请假
Tipo de permiso

Trabajo - Declaración de la renta

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
我想要了解纳税的相关信息。
Pedir información sobre impuestos
Ik zou graag een loonaangifte doen.
我想要申报我的收入。
Indicar que quieres declarar tus ingresos
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Indicar que quieres contratar los servicios de un asesor fiscal para realizar la declaración de la renta
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Informarte sobre el plazo de presentación de la declaración de la renta
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Informarte de las posibles sanciones por presentar la declaración fuera de plazo
Wie informeert mij over ______________?
谁会告诉我______________?
Preguntar cómo serás informado del resultado de la declaración: a ingresar o a devolver.
hoeveel mijn belastingteruggave is
我的税收返还是多少
Resultado de la declaración de la renta
of ik meer belastingen schuldig ben
我是否要交更多税
Resultado de la declaración de la renta