Checo | Frases - Inmigración | Trabajo

Trabajo - General

Am I eligible to work in [country]?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Preguntar si puedes trabajar en el país de destino
Do I need a social security number before I start working?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Preguntar si necesitas número de la seguridad social antes de empezar a trabajar
Do I need a work permit?
Potřebuji pracovní povolení?
Preguntar si necesitas permiso de trabajo
What is the national minimum wage?
Jaká je národní minimální mzda?
Pedir información sobre el salario mínimo interprofesional
I am ___________________ .
Já jsem ___________________ .
Indicar tu situación laboral
employed
zaměstnaný
Tipo de situacion laboral
unemployed
nezaměstnaný
Tipo de situacion laboral
an entrepreneur
podnikatel
Tipo de situacion laboral
self-employed
osoba samostatně výdělečně činná
Tipo de situacion laboral
an intern
stážista
Tipo de situacion laboral
a volunteer
dobrovolník
Tipo de situacion laboral
a consultant
poradce
Tipo de situacion laboral
I would like to register as a freelance professional.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Indicar que quieres darte de alta como autónomo

Trabajo - Contratos

What type of employment contract do you have?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Pedir información sobre el tipo de contrato
I have a ______________ contract.
Mám ______________ smlouvu.
Indicar a qué tipo pertenece tu contrato
full-time
na plný úvazek
Tipo de contrato
part-time
na poloviční úvazek
Tipo de contrato
fixed-term
na dobu určitou
Tipo de contrato
permanent
trvalá pozice
Tipo de contrato
seasonal
sezonní práce
Tipo de contrato
When do I get my paycheck?
Kde budu dostávat výplatu?
Informarte de cuándo se cobra
I would like to ask for _________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Solicitar permiso
maternity leave
mateřská dovolená
Tipo de permiso
paternity leave
otcovská dovolená
Tipo de permiso
sick leave
nemocenská
Tipo de permiso
days off
volný den
Tipo de permiso

Trabajo - Declaración de la renta

I would like to have some information on taxation.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Pedir información sobre impuestos
I would like to report my earnings.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Indicar que quieres declarar tus ingresos
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Indicar que quieres contratar los servicios de un asesor fiscal para realizar la declaración de la renta
When is the deadline to send my tax return?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Informarte sobre el plazo de presentación de la declaración de la renta
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Informarte de las posibles sanciones por presentar la declaración fuera de plazo
Who will let me know ______________ ?
Kdo mi dá vědět ______________?
Preguntar cómo serás informado del resultado de la declaración: a ingresar o a devolver.
how much my refund is
výše kolik dostanu zpátky
Resultado de la declaración de la renta
if I owe more tax
jestliže musím zaplatit více daní
Resultado de la declaración de la renta