Danés | Frases - Inmigración | Trabajo

Trabajo - General

Am I eligible to work in [country]?
Må jeg arbejde i [land]?
Preguntar si puedes trabajar en el país de destino
Do I need a social security number before I start working?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Preguntar si necesitas número de la seguridad social antes de empezar a trabajar
Do I need a work permit?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Preguntar si necesitas permiso de trabajo
What is the national minimum wage?
Hvad er landets mindsteløn?
Pedir información sobre el salario mínimo interprofesional
I am ___________________ .
Jeg er ___________________ .
Indicar tu situación laboral
employed
ansat
Tipo de situacion laboral
unemployed
arbejdsløs
Tipo de situacion laboral
an entrepreneur
iværksætter
Tipo de situacion laboral
self-employed
selvstændig
Tipo de situacion laboral
an intern
praktikant
Tipo de situacion laboral
a volunteer
frivillig
Tipo de situacion laboral
a consultant
konsulent
Tipo de situacion laboral
I would like to register as a freelance professional.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Indicar que quieres darte de alta como autónomo

Trabajo - Contratos

What type of employment contract do you have?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Pedir información sobre el tipo de contrato
I have a ______________ contract.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Indicar a qué tipo pertenece tu contrato
full-time
fuldtids-
Tipo de contrato
part-time
deltids-
Tipo de contrato
fixed-term
tidsbegrænset
Tipo de contrato
permanent
tidsubegrænset
Tipo de contrato
seasonal
sæsonbegrænset
Tipo de contrato
When do I get my paycheck?
Hvornår får jeg løn?
Informarte de cuándo se cobra
I would like to ask for _________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Solicitar permiso
maternity leave
barsel
Tipo de permiso
paternity leave
fædreorlov
Tipo de permiso
sick leave
sygeorlov
Tipo de permiso
days off
feriedage
Tipo de permiso

Trabajo - Declaración de la renta

I would like to have some information on taxation.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Pedir información sobre impuestos
I would like to report my earnings.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Indicar que quieres declarar tus ingresos
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Indicar que quieres contratar los servicios de un asesor fiscal para realizar la declaración de la renta
When is the deadline to send my tax return?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Informarte sobre el plazo de presentación de la declaración de la renta
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Informarte de las posibles sanciones por presentar la declaración fuera de plazo
Who will let me know ______________ ?
Hvem vil informere mig om ______________?
Preguntar cómo serás informado del resultado de la declaración: a ingresar o a devolver.
how much my refund is
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Resultado de la declaración de la renta
if I owe more tax
at jeg skylder mere i skat
Resultado de la declaración de la renta