Holandés | Frases - Inmigración | Trabajo

Trabajo - General

Am I eligible to work in [country]?
Kan ik in [land] werken?
Preguntar si puedes trabajar en el país de destino
Do I need a social security number before I start working?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Preguntar si necesitas número de la seguridad social antes de empezar a trabajar
Do I need a work permit?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Preguntar si necesitas permiso de trabajo
What is the national minimum wage?
Wat is het nationale minimumloon?
Pedir información sobre el salario mínimo interprofesional
I am ___________________ .
Ik ben ___________________ .
Indicar tu situación laboral
employed
werkende
Tipo de situacion laboral
unemployed
werkloos
Tipo de situacion laboral
an entrepreneur
een ondernemer
Tipo de situacion laboral
self-employed
een zelfstandige
Tipo de situacion laboral
an intern
een stagair
Tipo de situacion laboral
a volunteer
een vrijwilliger
Tipo de situacion laboral
a consultant
een consultant
Tipo de situacion laboral
I would like to register as a freelance professional.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Indicar que quieres darte de alta como autónomo

Trabajo - Contratos

What type of employment contract do you have?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Pedir información sobre el tipo de contrato
I have a ______________ contract.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Indicar a qué tipo pertenece tu contrato
full-time
voltijdse
Tipo de contrato
part-time
deeltijdse
Tipo de contrato
fixed-term
tijdelijke
Tipo de contrato
permanent
permanente
Tipo de contrato
seasonal
seizoensgebonden
Tipo de contrato
When do I get my paycheck?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Informarte de cuándo se cobra
I would like to ask for _________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Solicitar permiso
maternity leave
moederschapsverlof
Tipo de permiso
paternity leave
vaderschapsverlof
Tipo de permiso
sick leave
ziekteverlof
Tipo de permiso
days off
vrije dagen
Tipo de permiso

Trabajo - Declaración de la renta

I would like to have some information on taxation.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Pedir información sobre impuestos
I would like to report my earnings.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Indicar que quieres declarar tus ingresos
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Indicar que quieres contratar los servicios de un asesor fiscal para realizar la declaración de la renta
When is the deadline to send my tax return?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Informarte sobre el plazo de presentación de la declaración de la renta
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Informarte de las posibles sanciones por presentar la declaración fuera de plazo
Who will let me know ______________ ?
Wie informeert mij over ______________?
Preguntar cómo serás informado del resultado de la declaración: a ingresar o a devolver.
how much my refund is
hoeveel mijn belastingteruggave is
Resultado de la declaración de la renta
if I owe more tax
of ik meer belastingen schuldig ben
Resultado de la declaración de la renta