Alemán | Frases - Inmigración | Trabajo

Trabajo - General

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Kann ich in [Land] arbeiten?
Preguntar si puedes trabajar en el país de destino
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Preguntar si necesitas número de la seguridad social antes de empezar a trabajar
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Preguntar si necesitas permiso de trabajo
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Pedir información sobre el salario mínimo interprofesional
Jestem ___________________ .
Ich bin _________________.
Indicar tu situación laboral
zatrudniony/a
im Beruf
Tipo de situacion laboral
bezrobotny/a
arbeitslos
Tipo de situacion laboral
przedsiębiorcą
Unternehmer
Tipo de situacion laboral
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
freischaffend
Tipo de situacion laboral
praktykantem/praktykantką
Praktikant
Tipo de situacion laboral
wolontariuszem/wolontariuszką
Ehrenamtlicher
Tipo de situacion laboral
doradcą
Berater
Tipo de situacion laboral
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Indicar que quieres darte de alta como autónomo

Trabajo - Contratos

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Pedir información sobre el tipo de contrato
Mam umowę ___________.
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Indicar a qué tipo pertenece tu contrato
o pracę na pełny etat
Vollzeit-
Tipo de contrato
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Teilzeit-
Tipo de contrato
(o pracę) na czas określony
befristeten
Tipo de contrato
(o pracę) na czas nieokreślony
unbefristeten
Tipo de contrato
o pracę sezonową
saisonal befristeten
Tipo de contrato
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Informarte de cuándo se cobra
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Ich würde gern____________ beantragen.
Solicitar permiso
urlop macierzyński
Mutterschaftszeit
Tipo de permiso
urlop ojcowski
Vaterschaftsurlaub
Tipo de permiso
chorobowe
Krankenzeit
Tipo de permiso
kilka dni urlopu
Urlaubstage
Tipo de permiso

Trabajo - Declaración de la renta

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Pedir información sobre impuestos
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Indicar que quieres declarar tus ingresos
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Indicar que quieres contratar los servicios de un asesor fiscal para realizar la declaración de la renta
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Informarte sobre el plazo de presentación de la declaración de la renta
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Informarte de las posibles sanciones por presentar la declaración fuera de plazo
Kto poinformuje mnie ______________?
Wer informiert mich über____________?
Preguntar cómo serás informado del resultado de la declaración: a ingresar o a devolver.
ile wynosi mój zwrot podatku
die Höhe der Rückzahlung
Resultado de la declaración de la renta
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
eventuell fällige Nachzahlungen
Resultado de la declaración de la renta