Chino | Frases - Inmigración | Trabajo

Trabajo - General

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Preguntar si puedes trabajar en el país de destino
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Preguntar si necesitas número de la seguridad social antes de empezar a trabajar
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
请问我需要工作许可证吗?
Preguntar si necesitas permiso de trabajo
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
全国最低工资是多少?
Pedir información sobre el salario mínimo interprofesional
Jestem ___________________ .
我是___________________ 。
Indicar tu situación laboral
zatrudniony/a
雇佣
Tipo de situacion laboral
bezrobotny/a
待业
Tipo de situacion laboral
przedsiębiorcą
企业家
Tipo de situacion laboral
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
自雇者
Tipo de situacion laboral
praktykantem/praktykantką
实习生
Tipo de situacion laboral
wolontariuszem/wolontariuszką
志愿者
Tipo de situacion laboral
doradcą
顾问
Tipo de situacion laboral
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
我想要以自由职业者身份登记。
Indicar que quieres darte de alta como autónomo

Trabajo - Contratos

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
你提供哪种类型的工作合同?
Pedir información sobre el tipo de contrato
Mam umowę ___________.
我有一个______________合同。
Indicar a qué tipo pertenece tu contrato
o pracę na pełny etat
全职
Tipo de contrato
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
兼职
Tipo de contrato
(o pracę) na czas określony
定期合同
Tipo de contrato
(o pracę) na czas nieokreślony
永久合同
Tipo de contrato
o pracę sezonową
季节性合同
Tipo de contrato
Kiedy będę dostawać wypłatę?
我什么时候能拿到我的工资?
Informarte de cuándo se cobra
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
我想要_________。
Solicitar permiso
urlop macierzyński
产假
Tipo de permiso
urlop ojcowski
陪产假
Tipo de permiso
chorobowe
病假
Tipo de permiso
kilka dni urlopu
请假
Tipo de permiso

Trabajo - Declaración de la renta

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
我想要了解纳税的相关信息。
Pedir información sobre impuestos
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
我想要申报我的收入。
Indicar que quieres declarar tus ingresos
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Indicar que quieres contratar los servicios de un asesor fiscal para realizar la declaración de la renta
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Informarte sobre el plazo de presentación de la declaración de la renta
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Informarte de las posibles sanciones por presentar la declaración fuera de plazo
Kto poinformuje mnie ______________?
谁会告诉我______________?
Preguntar cómo serás informado del resultado de la declaración: a ingresar o a devolver.
ile wynosi mój zwrot podatku
我的税收返还是多少
Resultado de la declaración de la renta
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
我是否要交更多税
Resultado de la declaración de la renta