Danés | Frases - Inmigración | Trabajo

Trabajo - General

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Må jeg arbejde i [land]?
Preguntar si puedes trabajar en el país de destino
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Preguntar si necesitas número de la seguridad social antes de empezar a trabajar
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Preguntar si necesitas permiso de trabajo
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Hvad er landets mindsteløn?
Pedir información sobre el salario mínimo interprofesional
Jestem ___________________ .
Jeg er ___________________ .
Indicar tu situación laboral
zatrudniony/a
ansat
Tipo de situacion laboral
bezrobotny/a
arbejdsløs
Tipo de situacion laboral
przedsiębiorcą
iværksætter
Tipo de situacion laboral
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
selvstændig
Tipo de situacion laboral
praktykantem/praktykantką
praktikant
Tipo de situacion laboral
wolontariuszem/wolontariuszką
frivillig
Tipo de situacion laboral
doradcą
konsulent
Tipo de situacion laboral
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Indicar que quieres darte de alta como autónomo

Trabajo - Contratos

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Pedir información sobre el tipo de contrato
Mam umowę ___________.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Indicar a qué tipo pertenece tu contrato
o pracę na pełny etat
fuldtids-
Tipo de contrato
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
deltids-
Tipo de contrato
(o pracę) na czas określony
tidsbegrænset
Tipo de contrato
(o pracę) na czas nieokreślony
tidsubegrænset
Tipo de contrato
o pracę sezonową
sæsonbegrænset
Tipo de contrato
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Hvornår får jeg løn?
Informarte de cuándo se cobra
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Solicitar permiso
urlop macierzyński
barsel
Tipo de permiso
urlop ojcowski
fædreorlov
Tipo de permiso
chorobowe
sygeorlov
Tipo de permiso
kilka dni urlopu
feriedage
Tipo de permiso

Trabajo - Declaración de la renta

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Pedir información sobre impuestos
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Indicar que quieres declarar tus ingresos
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Indicar que quieres contratar los servicios de un asesor fiscal para realizar la declaración de la renta
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Informarte sobre el plazo de presentación de la declaración de la renta
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Informarte de las posibles sanciones por presentar la declaración fuera de plazo
Kto poinformuje mnie ______________?
Hvem vil informere mig om ______________?
Preguntar cómo serás informado del resultado de la declaración: a ingresar o a devolver.
ile wynosi mój zwrot podatku
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Resultado de la declaración de la renta
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
at jeg skylder mere i skat
Resultado de la declaración de la renta