Griego | Frases - Inmigración | Trabajo

Trabajo - General

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Preguntar si puedes trabajar en el país de destino
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Preguntar si necesitas número de la seguridad social antes de empezar a trabajar
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Preguntar si necesitas permiso de trabajo
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Pedir información sobre el salario mínimo interprofesional
Jestem ___________________ .
Είμαι _________________.
Indicar tu situación laboral
zatrudniony/a
μισθωτός
Tipo de situacion laboral
bezrobotny/a
άνεργος
Tipo de situacion laboral
przedsiębiorcą
επιχειρηματίας
Tipo de situacion laboral
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
αυτοαπασχολούμενος
Tipo de situacion laboral
praktykantem/praktykantką
ασκούμενος σε πρακτική
Tipo de situacion laboral
wolontariuszem/wolontariuszką
εθελοντής
Tipo de situacion laboral
doradcą
σύμβουλος
Tipo de situacion laboral
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Indicar que quieres darte de alta como autónomo

Trabajo - Contratos

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Pedir información sobre el tipo de contrato
Mam umowę ___________.
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Indicar a qué tipo pertenece tu contrato
o pracę na pełny etat
πλήρους απασχόλησης
Tipo de contrato
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
μερικής απασχόλησης
Tipo de contrato
(o pracę) na czas określony
ορισμένης διάρκειας
Tipo de contrato
(o pracę) na czas nieokreślony
μόνιμο
Tipo de contrato
o pracę sezonową
εποχιακός
Tipo de contrato
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Informarte de cuándo se cobra
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Solicitar permiso
urlop macierzyński
άδεια μητρότητας
Tipo de permiso
urlop ojcowski
άδεια πατρότητας
Tipo de permiso
chorobowe
επίδομα ασθενείας
Tipo de permiso
kilka dni urlopu
μέρες άδεια
Tipo de permiso

Trabajo - Declaración de la renta

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Pedir información sobre impuestos
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Indicar que quieres declarar tus ingresos
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Indicar que quieres contratar los servicios de un asesor fiscal para realizar la declaración de la renta
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Informarte sobre el plazo de presentación de la declaración de la renta
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Informarte de las posibles sanciones por presentar la declaración fuera de plazo
Kto poinformuje mnie ______________?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Preguntar cómo serás informado del resultado de la declaración: a ingresar o a devolver.
ile wynosi mój zwrot podatku
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Resultado de la declaración de la renta
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Resultado de la declaración de la renta