Inglés | Frases - Inmigración | Trabajo

Trabajo - General

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Am I eligible to work in [country]?
Preguntar si puedes trabajar en el país de destino
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Do I need a social security number before I start working?
Preguntar si necesitas número de la seguridad social antes de empezar a trabajar
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Do I need a work permit?
Preguntar si necesitas permiso de trabajo
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
What is the national minimum wage?
Pedir información sobre el salario mínimo interprofesional
Jestem ___________________ .
I am ___________________ .
Indicar tu situación laboral
zatrudniony/a
employed
Tipo de situacion laboral
bezrobotny/a
unemployed
Tipo de situacion laboral
przedsiębiorcą
an entrepreneur
Tipo de situacion laboral
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
self-employed
Tipo de situacion laboral
praktykantem/praktykantką
an intern
Tipo de situacion laboral
wolontariuszem/wolontariuszką
a volunteer
Tipo de situacion laboral
doradcą
a consultant
Tipo de situacion laboral
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
I would like to register as a freelance professional.
Indicar que quieres darte de alta como autónomo

Trabajo - Contratos

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
What type of employment contract do you have?
Pedir información sobre el tipo de contrato
Mam umowę ___________.
I have a ______________ contract.
Indicar a qué tipo pertenece tu contrato
o pracę na pełny etat
full-time
Tipo de contrato
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
part-time
Tipo de contrato
(o pracę) na czas określony
fixed-term
Tipo de contrato
(o pracę) na czas nieokreślony
permanent
Tipo de contrato
o pracę sezonową
seasonal
Tipo de contrato
Kiedy będę dostawać wypłatę?
When do I get my paycheck?
Informarte de cuándo se cobra
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
I would like to ask for _________.
Solicitar permiso
urlop macierzyński
maternity leave
Tipo de permiso
urlop ojcowski
paternity leave
Tipo de permiso
chorobowe
sick leave
Tipo de permiso
kilka dni urlopu
days off
Tipo de permiso

Trabajo - Declaración de la renta

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
I would like to have some information on taxation.
Pedir información sobre impuestos
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
I would like to report my earnings.
Indicar que quieres declarar tus ingresos
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Indicar que quieres contratar los servicios de un asesor fiscal para realizar la declaración de la renta
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
When is the deadline to send my tax return?
Informarte sobre el plazo de presentación de la declaración de la renta
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Informarte de las posibles sanciones por presentar la declaración fuera de plazo
Kto poinformuje mnie ______________?
Who will let me know ______________ ?
Preguntar cómo serás informado del resultado de la declaración: a ingresar o a devolver.
ile wynosi mój zwrot podatku
how much my refund is
Resultado de la declaración de la renta
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
if I owe more tax
Resultado de la declaración de la renta