Tailandés | Frases - Inmigración | Trabajo

Trabajo - General

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Preguntar si puedes trabajar en el país de destino
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Preguntar si necesitas número de la seguridad social antes de empezar a trabajar
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Preguntar si necesitas permiso de trabajo
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Pedir información sobre el salario mínimo interprofesional
Jestem ___________________ .
ฉันเป็น ___________________
Indicar tu situación laboral
zatrudniony/a
ผู้มีงานทำ
Tipo de situacion laboral
bezrobotny/a
ผู้ว่างงาน
Tipo de situacion laboral
przedsiębiorcą
ผู้ประกอบการ
Tipo de situacion laboral
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Tipo de situacion laboral
praktykantem/praktykantką
เด็กฝึกงาน
Tipo de situacion laboral
wolontariuszem/wolontariuszką
อาสาสมัคร
Tipo de situacion laboral
doradcą
ที่ปรึกษา
Tipo de situacion laboral
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Indicar que quieres darte de alta como autónomo

Trabajo - Contratos

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Pedir información sobre el tipo de contrato
Mam umowę ___________.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Indicar a qué tipo pertenece tu contrato
o pracę na pełny etat
เต็มเวลา
Tipo de contrato
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
นอกเวลา
Tipo de contrato
(o pracę) na czas określony
มีกำหนดเวลา
Tipo de contrato
(o pracę) na czas nieokreślony
พนักงานประจำ
Tipo de contrato
o pracę sezonową
ตามช่วงเวลา
Tipo de contrato
Kiedy będę dostawać wypłatę?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Informarte de cuándo se cobra
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Solicitar permiso
urlop macierzyński
การลาคลอด
Tipo de permiso
urlop ojcowski
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Tipo de permiso
chorobowe
การลาป่วย
Tipo de permiso
kilka dni urlopu
การหยุดงานเอง
Tipo de permiso

Trabajo - Declaración de la renta

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Pedir información sobre impuestos
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Indicar que quieres declarar tus ingresos
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Indicar que quieres contratar los servicios de un asesor fiscal para realizar la declaración de la renta
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Informarte sobre el plazo de presentación de la declaración de la renta
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Informarte de las posibles sanciones por presentar la declaración fuera de plazo
Kto poinformuje mnie ______________?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Preguntar cómo serás informado del resultado de la declaración: a ingresar o a devolver.
ile wynosi mój zwrot podatku
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Resultado de la declaración de la renta
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Resultado de la declaración de la renta