Holandés | Frases - Inmigración | Trabajo

Trabajo - General

Я могу работать в [страна]?
Kan ik in [land] werken?
Preguntar si puedes trabajar en el país de destino
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Preguntar si necesitas número de la seguridad social antes de empezar a trabajar
Мне нужно разрешение на работу?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Preguntar si necesitas permiso de trabajo
Какова государственная минимальная зарплата?
Wat is het nationale minimumloon?
Pedir información sobre el salario mínimo interprofesional
Я___________________.
Ik ben ___________________ .
Indicar tu situación laboral
имеющий работу
werkende
Tipo de situacion laboral
безработный
werkloos
Tipo de situacion laboral
предприниматель
een ondernemer
Tipo de situacion laboral
частный предприниматель
een zelfstandige
Tipo de situacion laboral
практикант
een stagair
Tipo de situacion laboral
волонтер
een vrijwilliger
Tipo de situacion laboral
советник
een consultant
Tipo de situacion laboral
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Indicar que quieres darte de alta como autónomo

Trabajo - Contratos

Каков тип вашего рабочего контракта?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Pedir información sobre el tipo de contrato
У меня______________контракт.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Indicar a qué tipo pertenece tu contrato
полная занятость
voltijdse
Tipo de contrato
неполная занятость
deeltijdse
Tipo de contrato
фиксированный
tijdelijke
Tipo de contrato
долговременный
permanente
Tipo de contrato
сезонный
seizoensgebonden
Tipo de contrato
Когда я получу зарплату?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Informarte de cuándo se cobra
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Solicitar permiso
декретный отпуск
moederschapsverlof
Tipo de permiso
отпуск по причине отцовства
vaderschapsverlof
Tipo de permiso
больничные выплаты
ziekteverlof
Tipo de permiso
выходные дни
vrije dagen
Tipo de permiso

Trabajo - Declaración de la renta

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Pedir información sobre impuestos
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Indicar que quieres declarar tus ingresos
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Indicar que quieres contratar los servicios de un asesor fiscal para realizar la declaración de la renta
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Informarte sobre el plazo de presentación de la declaración de la renta
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Informarte de las posibles sanciones por presentar la declaración fuera de plazo
Кто сообщит мне_______________?
Wie informeert mij over ______________?
Preguntar cómo serás informado del resultado de la declaración: a ingresar o a devolver.
какова сумма моего возврата
hoeveel mijn belastingteruggave is
Resultado de la declaración de la renta
Долж(ен/на) ли я платить больше
of ik meer belastingen schuldig ben
Resultado de la declaración de la renta