Rumano | Frases - Inmigración | Trabajo

Trabajo - General

Я могу работать в [страна]?
Pot lucra în [țara]?
Preguntar si puedes trabajar en el país de destino
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe să lucrez?
Preguntar si necesitas número de la seguridad social antes de empezar a trabajar
Мне нужно разрешение на работу?
Am nevoie de permis de muncă?
Preguntar si necesitas permiso de trabajo
Какова государственная минимальная зарплата?
Care este salariul minim pe economie?
Pedir información sobre el salario mínimo interprofesional
Я___________________.
Sunt ___________________ .
Indicar tu situación laboral
имеющий работу
angajat
Tipo de situacion laboral
безработный
neangajat
Tipo de situacion laboral
предприниматель
antreprenor
Tipo de situacion laboral
частный предприниматель
independent
Tipo de situacion laboral
практикант
practicant
Tipo de situacion laboral
волонтер
voluntar
Tipo de situacion laboral
советник
consultant
Tipo de situacion laboral
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.
Indicar que quieres darte de alta como autónomo

Trabajo - Contratos

Каков тип вашего рабочего контракта?
Ce fel de contract de muncă aveți?
Pedir información sobre el tipo de contrato
У меня______________контракт.
Am contract de ______________.
Indicar a qué tipo pertenece tu contrato
полная занятость
normă întreagă
Tipo de contrato
неполная занятость
jumătate de normă
Tipo de contrato
фиксированный
pe perioadă determinată
Tipo de contrato
долговременный
pe perioadă nedeterminată
Tipo de contrato
сезонный
temporar
Tipo de contrato
Когда я получу зарплату?
Când primesc salariul?
Informarte de cuándo se cobra
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Mi-ar plăcea să întreb _________.
Solicitar permiso
декретный отпуск
concediu maternal
Tipo de permiso
отпуск по причине отцовства
concediul paternal
Tipo de permiso
больничные выплаты
concediu medical
Tipo de permiso
выходные дни
zile libere
Tipo de permiso

Trabajo - Declaración de la renta

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Aș dori câteva informații despre taxe.
Pedir información sobre impuestos
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Aș dori să-mi declar venitul.
Indicar que quieres declarar tus ingresos
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu recuperarea taxelor.
Indicar que quieres contratar los servicios de un asesor fiscal para realizar la declaración de la renta
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Care este termenul limită de a trimite formularul de recuperare a taxelor?
Informarte sobre el plazo de presentación de la declaración de la renta
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de recuperare a taxelor la timp?
Informarte de las posibles sanciones por presentar la declaración fuera de plazo
Кто сообщит мне_______________?
Cine mă va informa de ______________?
Preguntar cómo serás informado del resultado de la declaración: a ingresar o a devolver.
какова сумма моего возврата
cât este rambursarea
Resultado de la declaración de la renta
Долж(ен/на) ли я платить больше
dacă datorez mai mult
Resultado de la declaración de la renta